Voorbereiding op Professional Scrum Master I (PSM I) examen en certificering – wat kun je verwachten?

Je bent hier vermoedelijk omdat je geïnteresseerd bent in de rol van Scrum Master en/of het behalen van relevante certificering. Professional Scrum Master I (PSM I) is een breed geaccepteerd certificaat dat blijk geeft van gedegen basiskennis rond de theorie van het Scrum-framework.

Dit artikel kan helpen je kennisniveau en kansen op PSM I beter in te schatten. Hieronder staan toelichting, informatie en relevante links ter voorbereiding op het examen. Het is een combinatie van materiaal dat mij heeft geholpen bij het behalen van de certificering, en mijn ervaringen daar omheen.

Professional Scrum Master I (PSM I) badge (scrum.org)
Professional Scrum Master I (PSM I) badge (scrum.org)

De basis

De examens op Scrum.org worden in het Engels afgenomen. Hoewel veel documentatie beschikbaar is in het Nederlands, adviseer ik de Engelstalige documentatie. Dit vergroot de consistentie en beperk de kans op spraakverwarring.

De beste voorbereiding is een combinatie van een cursus / training en praktijkervaring, dit zal echter niet voor iedereen een optie zijn. Is Scrum nieuw voor je of heb je er nog weinig praktische ervaring mee? Dan zou je ook eerst een paar introductievideo’s kunnen bekijken. Hoewel sommige video’s een ‘oudere’ versie van de theorie uitbeelden, schetsen ze op hoofdlijnen wel een goede indruk van het Scrum-concept. De rest van dit artikel gaat uit van de actuele Scrum Guide.

Agile Manifesto & principes

In de aanloop naar PSM I is het belangrijk te onthouden is dat Scrum is gebaseerd op het Agile gedachtengoed. Omdat de uitgangspunten en principes achter Agile binnen Scrum op veel plaatsen terugkomen is het handig om de Agile Manifesto en de achterliggende principes goed door te lezen en te begrijpen.

Agile Manifesto: De (vier) belangrijkste uitgangspunten achter het Agile gedachtengoed rond software-ontwikkeling. In het kort:

 • Individuals and interactions over processes and tools
 • Working software over comprehensive documentation
 • Customer collaboration over contract negotiation
 • Responding to change over following a plan

“Hoewel er waarde zit in de punten aan de rechterkant, waarderen we de vetgedrukte punten aan de linkerkant meer.”

Wat dit in de praktijk betekent wordt verder toegelicht in de eerder genoemde ‘Principles behind the Agile Manifesto‘. Deze principes komen overal terug en gelden in veel gevallen (in combinatie met de Scrum Values, zie verderop) als een leidraad bij het beantwoorden van de vragen.

Scrum Guide & Scrum Values

Voor Scrum specifiek geldt dat voor de Scrum Values en de Scrum Guide. De Guide is veruit het belangrijkste lesmateriaal voor PSM I en een groot aantal vragen zal direct hiernaar te herleiden zijn. Ik zal beide hieronder kort toelichten.

Scrum Values: De Scrum Values zijn de kernwaarden die de teamleden (en andere betrokkenen) dienen na te streven en het mogelijk maken om het framework succesvol te kunnen inzetten. Er zit geen volgorde in, ze zijn allemaal belangrijk. Hieronder de volgorde zoals op de poster van Scrum.org, een ezelsbruggetje dat ik elders vond was ‘FROCC’.

 • Courage: De moed hebben het juiste te doen, en aan uitdagende problemen te werken.
 • Focus: Iedereen heeft focus op het werk in de sprint en de doelen van het Scrum Team.
 • Commitment: Alle leden committeren zich persoonlijk aan de doelen van het Scrum Team.
 • Respect: Leden van het Scrum Team respecteren elkaar en vertrouwen elkaar als capabele individuen
 • Openness: Leden van het Scrum Team en de stakeholders spreken af open en transparant te zijn over al het werk dat ze doen en de problemen waar ze tegenaan lopen in de uitvoering daarvan.

Scrum Guide: De officiële Scrum-gids die het framework met rollen, processen en events wordt beschrijft. Hoewel deze naar talloze andere talen (waaronder Nederlands) is vertaald, kan ik aanbevelen vooral de engelstalige versie te lezen/gebruiken. Dit draagt bij aan consistentie, met name rond de gebruikte terminologie, wat de kans op spraakverwarring tijdens het examen kan beperken.

Let wel op dat je de meest actuele versie gebruikt, eventueel staat hier nog een overzicht van de verschillen tussen de Scrum Guide uit 2017 en de Scrum Guide van eind 2020.

Scrum – aanvullende info & uitleg

Hieronder vind je meer materiaal en toelichting bij Scrum en de verschillende rollen binnen het framework. Het zijn hoofdzakelijk video’s waar ik zelf veel aan heb gehad.

Oefenmateriaal PSM I

Zelf testen hoe ver je op weg bent naar certificering als Professional Scrum Master kan op diverse manieren:

Met stip op 1: De Open Assessments op Scrum.org. Focus hierbij op het ‘Scrum Open‘ assessment. Deze test kun je een aantal keer doen, waarbij je telkens gedeeltelijk andere vragen voorgeschoteld krijgt. Omdat een deel van deze vragen terugkomt in het PSM I-examen, kun je hier voordeel uit halen. Tijdwinst is altijd prettig. Voor

Een andere mogelijkheid is het proefexamen met antwoorden van Mikhail Lapshin. Dit is door hemzelf opgesteld. De vragen komen qua moeilijkheidsgraad goed overeen en kunnen je inzicht geven in je kennisniveau. De vragen uit deze test komen echter niet letterlijk terug in het examen van Scrum.org.

PSM I examen – aanvragen en certificering behalen

Je hebt de Manifesto, Principles, Values en Scrum Guide nog eens doorgenomen, je begrijpt de inhoud en de mindset. Ook het meermaals foutloos doorlopen van de oefentests en open assessments is allang geen toeval meer. Tijd voor het examen.

Details voor het examen PSM I op een rijtje:

 • Kosten: $150 USD per poging. Je koopt een wachtwoord voor 1 (één) poging. Er zit geen houdbaarheidsdatum op een gekocht wachtwoord, maar het werkt maar 1x.
 • Taal: Engels
 • Minimale score: 85%
 • Beschikbare tijd: 60 minuten. Je kunt tussendoor niet pauzeren of het later afmaken. Zorg dus dat je er een uur ongestoord voor kunt zitten.
 • Aantal vragen: 80 meerkeuzevragen (Multiple Choice, Multiple Answer en True/False).
 • Moeilijkheidsgraad: ‘Intermediate’. De kans dat je dit zonder voorkennis of voorbereiding haalt is vrij klein.
 • Het volgen van een specifieke training/cursus is niet vereist.

Op de Scrum.org PSM I certification page kun je via de ‘buy’-knop een code kopen waarmee je 1 poging kunt doen het examen te doorlopen.

De vragen in het ‘echte’ examen komen soms gedeeltelijk overeen met het Scrum Open assessment, maar het zijn er veel meer (80 vragen in 60 minuten). Dat is met gedegen voorbereiding goed te doen, eventueel pen/papier ernaast zodat je vragen waarbij je een antwoord hebt gegokt nog even kunt terugzoeken als je aan het eind tijd over hebt.

Hoe ziet het examen eruit? Het ziet er min of meer hetzelfde uit als de Open Assessments, maar je krijgt meer én andere vragen. De moeilijkheidsgraad die je ervaart is grotendeels afhankelijk van de mate waarin je de mindset achter Scrum begrijpt. Je krijgt een mix van meerkeuze vragen die binnen een bepaalde tijd dient te worden beantwoord.

Tips voor tijdens het examen:

 1. Zorg dat je daadwerkelijk een uur ongestoord kunt zitten. Pen en papier binnen handbereik, telefoon op stil etc. Hoe minder afleiding hoe beter.
 2. Doe voor je start nog een keer (of twee keer) de Scrum Open assessment. Scoor je goed, dan zit je in ieder geval alvast in de juiste mindset en dat kan tijdwinst opleveren bij het examen. Scoor je minder goed (eigenlijk alles onder de 90%), wellicht is het dan goed om je nog iets langer op de documentatie en het oefenmateriaal te storten.
 3. Lees elke vraag én alle antwoorden goed door. Wees alert op woorden als can, can’t, must, may, always, never etc.
 4. Blijf niet te lang hangen bij lastigere vragen. Kies het meest waarschijnlijke antwoord en schrijf de nummers op. Die aan het eind nog terugzoeken en eventueel de antwoorden aanpassen.
 5. Let op de tijd. De resterende tijd staat bovenin het scherm, je kunt dus doorlopend inschatten of je nog op schema ligt.

Veel succes!